Kosten training voor behoud iso normering

Vraag: voor de instandhouding van de iso normering van een bedrijf, moeten de medewerkers ook een jaarlijkse terugkerende toetsing doen.(vragen formulier beantwoorden) De tijd en dus ook het salaris van deze personen vallen die onder het werkgeversverantwoordelijkheid of mag je verwachten dat werknemers dit in hun eigen tijd gaan doen?

Per 1 augustus 2022 verandert er een en ander in het arbeidsrecht ten aanzien van de scholingsplicht. Als een medewerker een opleiding dient te volgen waartoe de medewerker wettelijk of via de cao toe verplicht is, dan moet werkgever de scholing kosteloos aan werknemer aanbieden en moet de scholing worden beschouwd als arbeidstijd. De scholing moet dus plaatsvinden - indien mogelijk- tijdens werktijd.
En kosteloze scholing wil in deze niet alleen zeggen het betalen van de opleiding, maar ook van de boeken en de reiskosten.

DSK Juristen

Beste Doriana,

Dank U wel voor het gegeven antwoord, Ik vond ook al een bevestiging hier van in artikel 43 CAO wegtransport waar ook wordt vermeld dat deze kosten volledig door de werkgever dient te worden gedragen. Bij mijn weten dus ook voor 1 augustus 2022.
Wellicht dat dit voor een andere sector anders is.

Met vriendelijke groeten Johan

Goedemiddag.

In de geschetste situatie is de doorslaggevende vraag of het een verplichte scholing / training betreft. Dit kan een verplichting zijn die in de wet of Cao is vastgelegd, maar het kan ook vanuit het bedrijf worden verplicht. Is het verplicht, dan geldt de tijd die de medewerkers hieraan kwijt zijn als arbeidstijd, en moet deze tijd door de werkgever worden doorbetaald. Het advies is dan ook om medewerkers het formulier tijdens de reguliere werktijd te laten invullen indien mogelijke.

Met vriendelijke groet,

De Boer Rechtsbijstand

Beste Joshua

Super, het is mij helemaal duidelijk.
Dank U wel.

Gerelateerd artikel: