CAD (Computer Aided Design)

Oorspronkelijke publicatie: Wat is CAD en kan het integreren met andere bedrijfssoftware?